Πρόκειται για σύστημα ανάπτυξης εφαρμογών για smartphones

Πρόκειται για ένα καινοτόμο λογισμικό που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη δημιουργία εφαρμογών για iPhones και smartphones με λογισμικό Android, ενώ υποστηρίζει αντίστοιχες εφαρμογές και στην αναδυόμενη αγορά των tablets. Το Tapvolution προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες: υποστηρίζει banners, επιτρέπει την καταγραφή ποιοτικών στατιστικών -από το χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες, μέχρι πόσο συχνά τα επισκέπτονται- στέλνει ενημερώσεις σχετικά με προσφορές και αναβάθμιση περιεχομένου, ενώ, επιπροσθέτως, λειτουργεί και σε offline mode. Η πλέον πρόσφατη εφαρμογή με τη «σφραγίδα» του Tapvolution σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για λογαριασμό των Village Cinemas και μέσα σε λίγες ώρες κατάφερε να ανέβει στην πρώτη θέση του ελληνικού App Store.