Η εφαρμογή Adamo επιτρέπει τον συνδυασμό ενδιαφερόντων, αξιοθέατων και υπηρεσιών

Συγκεκριμένα, ο χρήστης της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει τα προσωπικά του ενδιαφέροντα με τα αξιοθέατα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε περιοχής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, διαμορφώνοντας έτσι μια προσωποποιημένη, εναλλακτική εμπειρία περιήγησης, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υπηρεσίες κινητικότητας σε αυτή.

Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής, τόσο οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και οι επιχειρηματίες της εκάστοτε πόλης θα έχουν την ευκαιρία να επισημάνουν τις δυνατότητες της περιοχής τους, αναδεικνύοντας σημεία με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.