Η Athens Technology Center (ATC) κέρδισε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη. Αναλυτικότερα, σε συνέχεια πρόσκλησης υποβολής προσφορών που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ATC αποτελεί έναν από τους αναδόχους του Ευρωπαϊκού Παρατηρηρίου Ψηφιακού Μέσων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Ιταλία).

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δράσης της Ευρ. Επιτροπής κατά της παραπληροφόρησης (Δεκέμβριος 2018), η ATC έχει αναλάβει να εμπλουτίσει περαιτέρω τις λειτουργικότητες της πλατφόρμας Truly Media, ενσωματώνοντας ενδεικτικά, εργαλεία για τον εντοπισμό των deep fakes, δυνατότητα εντοπισμού «επισφαλούς» περιεχομένου σε περισσότερα κοινωνικά δίκτυα και άλλα.