Ένα εργαλείο Twitter analytics.

H Athens Technology Center (ATC) διαθέτει δωρεάν την εφαρμογή TruthNest, ένα εργαλείο Twitter analytics, που υποστηρίζει την αναγνώριση αληθινών influencers, αλλά και τον εντοπισμό trolls και bots μέσω ανάλυσης ενεργών λογαριασμών Twitter. Η εφαρμογή παρέχει πλήρη στατιστική ανάλυση ανοιχτών δεδομένων, μέσα από ποικιλία δεικτών, σχετικών με τη δραστηριότητα, το δίκτυο και την επιρροή λογαριασμών Twitter.

Για την παραγωγή των δεικτών αυτών αξιοποιήθηκε, τόσο η εμπειρία της η Athens Technology Center (ATC) στον χώρο των ΜΜΕ, όσο και τεχνικές ανάλυσης κοινωνικών δικτύων με χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η σημασιολογική ανάλυση και η δυναμική δικτύων. Η εφαρμογή TruthNest, η οποία ξεκίνησε να αναπτύσσεται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων από την ΕΕ, έχει φτάσει σε ένα ώριμο επίπεδο λειτουργικοτήτων ώστε να δοθεί για ευρεία χρήση στα μέλη της Open-Source Intelligence (OSINT) κοινότητας. Οι ενδιαφερόμενοι αρκεί να επισκεφθούν το app.truthnest.com και να κάνουν login με τον Τwitter λογαριασμό τους.