Η Blackboard αποτελεί εταιρεία-ηγέτη διεθνώς στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης μάθησης (learning management – LMS) πλατφορμών και εργαλείων εκπαίδευσης που εξειδικεύονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε βαθμίδας, όπως πανεπιστήμια, κολλέγια και σχολεία, που ενισχύουν και βελτιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντάς της έναν χαρακτήρα πιο εξατομικευμένο, διαδραστικό και βιωματικό.

Η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου (Μουσείο Πόλης των Αθηνών), όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα οφέλη της, από την απλοποίηση διαδικασιών, την αυτοματοποίηση ροών εργασιών και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, μέχρι την αύξηση της συμμετοχής των γονέων και τη δραστηριοποίηση των μαθητών.

Οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι πολλές και διαφορετικές ανά ομάδα, ενώ μέσω των λύσεων Blackboard, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ομάδες, σχόλια, βαθμούς και εκπαιδευτική κοινότητα είναι εφικτή από οπουδήποτε, μέσα από υπολογιστή, smartphone ή tablet.