Η συνεργασία των δύο εταιρειών, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016, περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα brand και corporate communications, media relations, product launches, event management, influencers marketing, καθώς και διαχείριση των social media accounts της Adidas σε Facebook και Instagram.