Προωθεί την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι.

Η AS Company, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, στέκεται αρωγός στο έργο του οργανισμού «Διάδραση», προωθώντας την εκπαίδευση μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, στηρίζει το πρότυπο κέντρο ειδικής διαπαιδαγώγησης «Χαρισματικά Παιδιά», προσφέροντας τα εκπαιδευτικά της παιχνίδια για την ενίσχυση της μεθόδου διδασκαλίας του Κέντρου.

Στόχος είναι η ανακάλυψη και η ανάπτυξη των χαρισμάτων του κάθε παιδιού, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες στις οποίες το παιδί υπολείπεται. «Το κάθε παιδί είναι μοναδικό, είναι χαρισματικό! Το πρότυπο Κέντρο ειδικής διαπαιδαγώγησης Χαρισματικά Παιδιά ενισχύει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού μέσω μιας άρτιας μεθόδου διδασκαλίας. Στον σκοπό αυτόν έρχεται να συνδράμει δυναμικά η εταιρεία μας», δήλωσε η Υπεύθυνη Επικοινωνίας της AS Company.