Καμπάνια στο internet

H καμπάνια απεικονίζει αντικείμενα vintage που έχουν ξανάρθει στη μόδα και έχει κεντρικό μήνυμα: «Στη μόδα το παλιό ξαναγίνεται επίκαιρο…στην τεχνολογία ποτέ». Με το slogan «25 χρόνια Turbo-x. Πάντα η νεότερη τεχνολογία» η καμπάνια τονίζει ότι οι υπολογιστές Turbo-X είναι αυτοί που ενσωματώνουν πρώτοι- από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας- την πιο προηγμένη τεχνολογία. Η νέα καμπάνια Turbo-X τρέχει στο internet και έχει εφαρμογή
και στα καταστήματα με ειδικό κατάλογο, βιτρίνες και διακόσμηση.