Τη δέσμευσή της για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Apple, με την απόφαση να συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την εφοδιαστική της αλυσίδα και τον κύκλο ζωής όλων των προϊόντων της, συμπεριλαμβάνοντας την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη χρήση τους. Η εταιρεία σκοπεύει να επιτύχει τον στόχο μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως προϊοντικός σχεδιασμός με χαμηλά επίπεδα άνθρακα, χρήση ανακυκλωμένων υλικών όπου είναι εφικτό, καθώς και ανάπτυξη νέων τεχνικών για την αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής.

Ο Chief Executive, Tim Cook, δήλωσε: «Οι καινοτομίες που τροφοδοτούν το περιβαλλοντικό μας ταξίδι δεν κάνουν καλό μόνο στον πλανήτη. Μας έχουν βοηθήσει να καταστήσουμε τα προϊόντα μας περισσότερο οικονομικά ενεργειακά και να εισάγουμε νέες πηγές καθαρής ενέργειας online σε όλο τον κόσμο». Κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ο στόχος θα επιτευχθεί, σύμφωνα με την εταιρεία, περιορίζοντας άμεσα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ωστόσο, το 25% θα προέλθει από περιβαλλοντικές παρεμβάσεις όπως ή φύτευση δασών. Η πρωτοβουλία υλοποιείται παράλληλα με την πρόσφατα ανακοινωθείσα επένδυση 78,5 εκατ. λιρών σε Ταμείο για την προώθηση της ισότητας, μέσα από στήριξη επιχειρήσεων που ανήκουν σε ανθρώπους από ομάδες μειονοτήτων.
(Πηγή: Marketingweek.com)