Με το video «Η βροχή δίνει ζωή»

Μέσα από μαρτυρίες, αναδεικνύεται η συνεισφορά του προγράμματος στη βελτίωση της καθημερινότητας και βιωσιμότητας της τοπικής κοινωνίας, μέσω της εγκατάστασης υδατοσυλλεκτών βρόχινου νερού. Η ενέργεια δίνει στους κατοίκους του νησιού  πρόσβαση σε 400.000 λίτρα νερό ετησίως, το οποίο χρησιμοποιείται για δευτερογενείς και εναλλακτικές χρήσεις όπως γεωργικές και αγροτικές εργασίες. Η «Αποστολή Νερό» υλοποιείται από το 2006 και μέχρι σήμερα έχει συμπεριλάβει 23 ελληνικά νησιά. Εκτός από την εγκατάσταση υδατοσυλλεκτών, περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία, στις οποίες έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα 5.720 μαθητές και 524 καθηγητές και την εκστρατεία «Προστασία των Υγροτόπων» με τη συμβολή της WWF Ελλάς. Στο ίδιο πλαίσιο, από το 2010 υλοποιείται η εκστρατεία «Πάρε Μέρος και Καθάρισες» για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας των ακτών και των παράκτιων οικοσυστημάτων.