Ενισχύοντας τα τμήματα πωλήσεων, marketing και merchandising

Η ανάγκη της Apivita για μια καινοτόμο λύση λογισμικού, που υποστηρίζει τόσο τις απαιτήσεις της επιχείρησης όσο και των πελατών της ήταν ένας βασικός παράγοντας για την επιλογή της. Η προτεινόμενη λύση της Entersoft για την Apivita ήταν το Entersoft CRM & Entersoft Sales Force Automation(SFA), ιδανικό για δραστηριότητες στον τομέα των πελατών, στρατηγική back office και εσωτερικές διαδικασίες (visit planning, εγκρίσεις, ανάλυση του ανταγωνισμού κλπ.). Με την εγκατάσταση του νέου συστήματος, οι σχετικές ομάδες έχουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή και σε πραγματικό χρόνο μέσα από μια πλατφόρμα που είναι φιλική προς τον χρήστη.