Μέχρι τώρα η ασφάλιση αυτοκινήτου γινόταν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα χιλιόμετρα που διανύει ένα αυτοκίνητο. Τώρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με το νέο τρόπο ασφάλισης αυτοκινήτου με βάση τα χιλιόμετρα, Buy The Mile, όσοι οδηγούν λιγότερο πληρώνουν λιγότερα ασφάλιστρα. Αυτό γίνεται μέσω τηλεματικής συσκευής, που τοποθετείται στο αυτοκίνητο. Επίσης, η Anytime πραγματοποιεί προσφορά, στο πλαίσιο της οποίας όσοι κάνουν νέο ετήσιο συμβόλαιο αυτοκινήτου μέχρι τις 31 Ιουλίου, πληρώνουν για 11 μήνες και είναι ασφαλισμένοι για 12. Η προσφορά θα ισχύει και σε κάθε ανανέωση.