Διαδέχεται τον Kasper Groennegaard

Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία, περισσότερη των 20 χρόνων, έχοντας περάσει από θέσεις ευθύνης στις εταιρείες Henkel Hellas, Jacobs Suchard/Kraft, Citibank/Diners Club. O Kasper Groennegaard τον οποίο διαδέχεται, την συγχαίρει και είναι σίγουρος ότι θα συνεχίσει με τον επαγγελματισμό που την διέπει, την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας.