Οι άνθρωποι της ΜΕΒΓΑΛ τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος και την Κυριακή, 6 Ιουνίου, προχώρησαν σε εθελοντικό καθαρισμό της ακτής Βαρικού Πιερίας, με την υποστήριξη του Δήμου Δίου Ολύμπου. Την περιοχή επέλεξαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οποίοι συμμετείχαν στη δράση με τις οικογένειές τους.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αγάπης Έργα για το περιβάλλον» που υλοποιεί η ΜΕΒΓΑΛ, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών με στόχο τη διαρκή βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.