Πρόκειται για την εταιρεία διανομής των προϊόντων Adobe

Η  Άνοδος Α.Ε. είναι ο εξουσιοδοτημένος διανομέας των προϊόντων λογισμικού Adobe σε Ελλάδα και Κύπρο από το Μάιο του 1994 καθώς και των Adobe Enterprise Solutions για τα Adobe LiveCycle από το 2004. Εκτός από τα προϊόντα Adobe, η Άνοδος ΑΕ διακινεί και άλλες εφαρμογές ή συναφή προϊόντα. Επίσης, εκδίδει το περιοδικό Adobe Magazine.