Θα είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική και τις ενέργειες marketing και επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο.