Αποχώρησε από τη Re:Public Communications η Άννα Ζηλάκου, η οποία ασκούσε καθήκοντα Account Director. Συνεργάστηκε συνολικά με τη Civitas
και τη Re:Public τα τελευταία επτά χρόνια.