«Χρειάζεται αλλαγή του μοντέλου παραγωγής, της κουλτούρας κατανάλωσης, νέος τρόπος ζωής. Αυτό απαιτεί ανάλογη πολιτική πρωτοβουλία και αλλαγή τρόπου σκέψης», δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Επίτροπος ΕΕ και πρώην Υπουργός, η οποία θα ανοίξει τις εργασίες του 1ου Athens ESG Forum, το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου.

Το συνέδριο, στο οποίο πρόκειται να μιλήσουν διεθνείς εμπειρογνώμονες στα ESG, καθώς και εκπρόσωποι από τους χώρους της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των θεσμικών φορέων, είναι αποκλειστικά εστιασμένο στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, που μαζί με τα κριτήρια διακυβέρνησης απαρτίζουν τους δείκτες ESG για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει σύγχρονα ζητήματα αναφορικά με το πλαίσιο και την πρακτική εφαρμογή των κριτηρίων από τις επιχειρήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.athens-esg-forum.gr.