Στην εκδήλωση «Diamonds of the Greek Economy 2021», την Τετάρτη 7 Ιουλίου, διακρίθηκε η Αγγελάκης ΑΕ. Η διάκριση προήλθε μετά από αξιολόγηση οικονομιών δεικτών και κριτηρίων, όπως η πολιτική της σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και η δραστηριότητά της σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. «Όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, δοκιμάζονται τα οράματα και η επιχειρηματική στρατηγική, επιβεβαιώνεται η σημασία της ετοιμότητας και της ευελιξίας και, πάνω από όλα, αναδεικνύεται η πιο θεμελιώδης αξία μιας επιχείρησης: οι άνθρωποί της.

Η συγκεκριμένη βράβευση είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους της Αγγελάκης, που ανταποκρίθηκαν άξια και με πάθος στις προκλήσεις και μας έδωσαν ώθηση, ώστε να προχωρήσουμε δυναμικά και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτικά, καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα», σχολίασε ο Θάνος Αγγελάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αγγελάκης ΑΕ.