Τη SingularLogic, μέλος του ομίλου Space Hellas, επέλεξε η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός για το έργο υλοποίησης SAP S/4HANA IS Retail, μετά από αξιολόγηση της εμπειρίας της στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, τη γνώση της στις επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες του κλάδου Retail και την τεχνογνωσία της τόσο στην πλατφόρμα SAP S/4HANA, όσο και στο Retail Industry Solution.

Το SAP S/4HANA θα αποτελέσει το κεντρικό backoffice σύστημα της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους τομείς χρηματοοικονομικής διαχείρισης, οργάνωσης πωλήσεων, διαχείρισης και παρακολούθησης προμηθειών, εφοδιαστικής αλυσίδας, ανεφοδιασμού καταστημάτων και διαχείριση των προϊόντων, της τιμοδότησης και των προωθητικών ενεργειών.

«Στηρίζουμε την ανάπτυξη της εταιρείας μας πολυδιάστατα και οργανωμένα και επενδύουμε στοχευμένα και στον ψηφιακό μας εκσυγχρονισμό», σημείωσε σχετικά ο Άγγελος Κρητικός, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός.