Η Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου, με δεκαετή θητεία στην Stanton Chase με κύριο τομέα εξειδίκευσης στους κλάδους των Καταναλωτικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και του Λιανεμπορίου, προήχθη σε Partner στο γραφείο της Αθήνας. Με πελατοκεντρική φιλοσοφία έχει διαχειριστεί σημαντικά έργα αναζήτησης και επιλογής στελεχών εμπορικής εξειδίκευσης σε όλες τις βιομηχανίες. Επίσης, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, οργάνωσε και ανέπτυξε επιτυχώς το εξειδικευμένο τμήμα έρευνας της Stanton Chase Αθηνών στον τομέα του Digital Business. Ο Μάνος Πανώριος, Διευθύνων Σύμβουλος της Stanton Chase Αθήνας, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά να αναδεικνύουμε τους ανθρώπους μας, οι οποίοι αποτελούν ικανά στελέχη και συμβάλουν στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών. Είμαι βέβαιος ότι η Ανδριάνα Θεοδωρακοπούλου με την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητές της  θα συνεισφέρει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων μας».