Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα καλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες επικοινωνίας να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας με στόχο την προώθηση των ενεργειών της Πρεσβείας το 2021 για την επέτειο των 200 χρόνων από το 1821.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια επικοινωνιακή καμπάνια που θα προωθεί, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην επέτειο, τον ιστορικό δημοκρατικό δεσμό των δύο χωρών, καθώς και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι Αμερικανοί Φιλέλληνες στον αγώνα της Ελλάδας για ανεξαρτησία. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 28η Σεπτεμβρίου 2020.