Η αλυσίδα εστίασης Σαββίκος της Θεσσαλονίκης έλαβε πρότυπο πιστοποίησης «Coronavirus Safe» από την aCert, για όλα τα καταστήματά της στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της αλυσίδας, η οποία μετρά πάνω από 70 χρόνια ιστορίας, είναι η εγγύηση της προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των πελατών και η διαφύλαξη ενός προστατευμένου περιβάλλοντος από τον Covid-19, ακολουθώντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Η πιστοποίηση «Coronavirus Safe» αφορά στο σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζει η εταιρεία στα 5 καταστήματά της, τα γραφεία και το παρασκευαστήριό της. Το συγκεκριμένο πρότυπο εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης, aCert.

Η αλυσίδα προχώρησε επίσης στην εγκατάσταση της λύσης θερμομέτρησης Smart Gate, της Alumil, σε όλα τα καταστήματα. Το Smart Gate πραγματοποιεί γρήγορη, ανέπαφη και με ακρίβεια μέτρηση της θερμοκρασίας σε όσους εισέρχονται στα καταστήματα Σαββίκος, χωρίς καμία εκπομπή ακτινοβολίας και με διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.