Με μια νέα συνεργασία, η Choose Strategic Communications Partner αναλαμβάνει μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας και διαχείρισης δημοσίων σχέσεων για λογαριασμό της Alumil. Ως σύμβουλος επικοινωνίας, η Choose θα παρέχει στην Alumil και Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου, αναλαμβάνοντας έναν νευραλγικό ρόλο για την προβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Επιπλέον, η Choose, με εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα συνδράμει στην υλοποίηση και προβολή πρωτοβουλιών της εταιρείας στο πλαίσιο της φιλοσοφίας ESG, με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

«H Alumil, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, 2.200 εργαζόμενους και 12 εργοστάσια ανά την Ευρώπη αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας συστημάτων και εξαρτημάτων αλουμινίου και συναφών προϊόντων παγκοσμίως, και πλέον η Choose θα αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχό της στην περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της απήχησης των δραστηριοτήτων της», επισημαίνει η Choose.