Με μήνυμα «Αλλάζουμε την Alpha Bank και, μαζί, διαμορφώνουμε το μέλλον της τραπεζικής στην Ελλάδα», πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την πρόοδο του προγράμματος μετασχηματισμού της τράπεζας με τίτλο The Alpha Blueprint.

Στην εκδήλωση, η οποία σηματοδοτεί τη συμπλήρωση ενός έτους μετασχηματισμού στην τράπεζα, παρουσιάστηκε η ταυτότητα του προγράμματος The Alpha Blueprint και οι 3 βασικοί πυλώνες παρεμβάσεων: Πελατοκεντρική Ανάπτυξη, Βελτίωση του Λειτουργικού Μοντέλου και Ενίσχυση της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας.

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 7 θεματικές ενότητες: Πελατοκεντρικός μετασχηματισμός τραπεζικής ιδιωτών, Πελατοκεντρικός μετασχηματισμός τραπεζικής επιχειρήσεων, μετασχηματισμός διαδικασίας πιστοδοτήσεων, Ανάπτυξη/καινοτομία και βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, Βελτιστοποίηση παραγωγικότητας, Τεχνολογικός μετασχηματισμός και Ανάδειξη ανθρώπινου δυναμικού.