Επιβεβαίωση για τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, αλλά και για την αναβαθμισμένη εταιρική διακυβέρνησή της αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια την Alpha Bank, η συμμετοχή της στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series, για πέμπτη χρονιά.

Η επίδοση της Alpha Bank υπερβαίνει, όπως υπογραμμίζει η ίδια, τον μέσο όρο του κλάδου, τόσο όσον αφορά στο συνολικό ESG rating, όσο και στις επιμέρους βαθμολογίες των υποκατηγοριών (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Συνολικά, αναφέρει ότι διατήρησε τη διαχρονικά υψηλή της επίδοση, παρουσιάζοντας περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με το 2020, στον τομέα της Κοινωνίας. Ο εν λόγω Δείκτης περιλαμβάνει εισηγμένες εταιρείες σε αναδυόμενες αγορές με θετική οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση.