«Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2020 αναδείχθηκε η Alpha Bank στα Awards for Excellence 2020 της διεθνούς οικονομικής έκδοσης Euromoney, για την προσαρμοστικότητα, την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και την κοινωνική υπευθυνότητα που επέδειξε η Τράπεζα κατά την πρόσφατη κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

Το βραβείο απονέμεται, κατόπιν εκτενούς ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, στα τραπεζικά ιδρύματα που ξεχωρίζουν από τους ανταγωνιστές τους, εξαιτίας της δυναμικής παρουσίας που έχουν στις διεθνείς και εγχώριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.

Σύμφωνα με την επιτροπή αξιολόγησης του Euromoney, η Alpha Bank αναγνωρίζεται ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» για το 2020 εξαιτίας της συνετής διαχείρισης των κεφαλαίων της και της δρομολόγησης μίας από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.