Στον διεθνή Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) εντάχθηκε, για τρίτη συνεχή χρονιά, η Alpha Bank. Η αξιολόγηση αφορά το εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες και τις παροχές αποκλειστικά σε γυναίκες εργαζόμενες. «Επιδίωξη της Alpha Bank είναι να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών και σεβασμού προς όλους, δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των προοπτικών επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις», επισήμανε η Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια – Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα.