Σύμφωνα με το International Finance Corporation

«Best Issuing Bank in Southern Europe» για το 2019 ανέδειξε την Alpha Bank το International Finance Corporation (IFC), μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, επιβραβεύοντας τις σταθερά υψηλές επιδόσεις της στην προώθηση του διεθνούς εμπορίου. Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική διάκριση της Alpha Bank, καθώς είχε επιλεγεί ως «Best Issuing Bank in Southern Europe» και για το έτος 2017.

Με τη διάκριση αυτή, αναγνωρίζεται, όπως επισημαίνει η ίδια, η ηγετική θέση της Alpha Bank στην προώθηση των δραστηριοτήτων διεθνούς εμπορίου, στο πλαίσιο της αποδοτικής συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυοδοσίας για Συναλλαγές Διασυνοριακού Εμπορίου (Global Trade Finance Program – GTFP). Από την ένταξή της στο Πρόγραμμα, το 2017, η Alpha Bank παρέχει στήριξη στην εξωστρεφή ελληνική επιχειρηματικότητα, εξασφαλίζοντας την ταχεία και πλήρη απορρόφηση του προγράμματος από τις επιχειρήσεις – πελάτες της.