Με στόχο να συνεχίσει να αναβαθμίζει την εμπειρία των ασφαλισμένων και τη σχέση μαζί τους, η Allianz Ελλάδος εισάγει το Voice of the Customer (VoC), ένα πρόγραμμα εξυπηρέτησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών της.

Το πρόγραμμα Voice of the Customer έχει σκοπό να παρέχει στην εταιρεία τα σχόλια των ασφαλισμένων, μέσα από ερωτηματολόγια, ενώ συλλέγει πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από αιτήματα των ασφαλισμένων σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την ανάλυσή τους.

Έτσι, η Allianz θα μπορεί να εστιάσει, όπως επισημαίνει η ίδια, στις κύριες αιτίες των ζητημάτων που προκύπτουν, επιλύοντάς τα έγκαιρα. Επιπλέον, με το νέο πρόγραμμα, επιταχύνεται η επικοινωνία με τους πελάτες με την ομάδα της Allianz να επικοινωνεί εντός 24 ωρών με τους ασφαλισμένους που δεν έμειναν ικανοποιημένοι.

Παράλληλα, το Voice of the Customer έχει στόχο να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες των υπαλλήλων της, ώστε να υιοθετούν την εμπειρία που θα προκύπτει στις καθημερινές τους πρακτικές.