Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Thought For Food»
Η Allianz Ελλάδος συμμετέχει στο νέο θεματικό πρόγραμμα «Thought For Food» της πρωτοβουλίας «Giving For Greece» του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Το «Thought For Food»  έχει στόχο τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και των ανθρώπων της ελληνικής γης και Υλοποιείται σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική σχολή και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ). Η Allianz Ελλάδος ανέλαβε το κόστος εκπαιδευτικού προγράμματος της Aμερικανικής Γεωργικής Σχολής για τον κτηνοτροφικό συνεταιρισμό γαλακτοκομικών «Βοσκός», που δημιουργήθηκε από 10 νέους ενός ορεινού χωριού του Ολύμπου. Τα μέλη του «Βοσκού» έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και στη δική τους μονάδα παραγωγής, ακριβώς πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους. Η Ενδυνάμωση των Νέων Ανθρώπων είναι ένας βασικός πυλώνας της ΕΚΕ της Allianz σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.