Εμπλουτίζοντας τις σχετικές υπηρεσίες
Η Allianz ενισχύει την παρουσία της στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, με ανανεωμένη στρατηγική.

Όπως επισημαίνει, η νέα γκάμα προγραμμάτων υγείας προσφέρει πολυάριθμες επιλογές και δυνατότητες συνδυασμών, χτίζοντας ένα ευέλικτο ασφαλιστικό προϊόν. Η εταιρεία δίνει στα προγράμματά της My Health δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε ασφαλιζόμενου και παράλληλα, προσφέρει λύσεις εξωνοσοκομειακής φροντίδας και ιατρικής βοήθειας, ξεχωριστά ή και συνδυαστικά με τα νοσοκομειακά προγράμματα My Health. Η ανανεωμένη πρόταση Νοσοκομειακής Περίθαλψης My Health περιλαμβάνει μεγάλο εύρος επιλογών σε εκπιπτόμενα ποσά και ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας και ακόμα υψηλότερο επίπεδο παροχών.