Σταθερά στο top 5 του engagement rate

Με περιεχόμενο που κινείται γύρω από τα χαρακτηριστικά των μοντέλων και που αναδεικνύει τη διαφορετική αισθητική της Alfa Romeo, η επίσημη σελίδα της εταιρείας είναι η πρώτη ελληνική σελίδα που καταγράφει τρεις συνεχόμενους μήνες παραμονής στο top 5 σε επίπεδο engagement rate by post, σύμφωνα με τις μετρήσεις του www.socialbakers.com.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, που αφορά στον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, δεν υπήρξε τακτική ενέργεια ή καμπάνια που να λειτούργησε ενισχυτικά του content της σελίδας. Εξίσου σημαντικά είναι και τα υπόλοιπα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ελληνική πορεία της Facebook παρουσίας της Alfa Romeo. Επιγραμματικά, από τις 15 Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου, η σελίδα καταγράφει τα εξής: Fan Growth: +83,71%, Daily Organic Reach: +173,77%, Daily People Talking About this: +137,04%.