Ως Media Director
Η Αλεξία Λώλου εντάθχηκε στo business unit Buy It Media της Adweb, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Media Director.

Προέρχεται από την Digital Ecosystems, ενώ προηγουμένως είχε εργασθεί για αρκετά χρόνια στην Tempo OMD και παλαιότερα στη MEC Greece. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στα media, καθώς επίσης έχει συμβάλει στην digital επικοινωνία ενός εκτενούς εύρους πελατών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Alpha Bank, η Beiersdorf και η Anytime. Η ένταξη της Αλεξίας Λώλου στην ομάδα της Buy It Media, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και ανάδειξη όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.