Για τις δημοσκοπήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας

Η εταιρεία Alco κατέθεσε τη μοναδική συμμετοχή στο spec, το οποίο θα συνεχισθεί κανονικά. Το υπό ανάθεση έργο αφορά στη διεξαγωγή 18 ερευνών/δημοσκοπήσεων, όσον αφορά στη διερεύνηση των παρακάτων θεματικών: 1. Κατάσταση της κατανάλωσης της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, 2. Διερεύνηση στάσεων, απόψεων και αναγκών χρηστών και ωφελούμενων του δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης εργαζομένων, 3. Διερεύνηση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και την διαθεσιμότητά τους για ένταξη στο δίκτυο πληροφόρησης και συμβουλευτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 4. Διερεύνηση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, 5. Διερεύνηση αναγκών ανέργων. Το έργο έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2015 και προϋπολογισμό 232.320 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.