Προερχόμενη από την Coca-Cola Europe

Η Άγκαθα Καρανίκα είχε προηγούμενη συνεργασία με την Coca-Cola Europe ως Beverage Benefits Project Manager, καθώς και με την Coca-Cola Hellas από τη θέση της Public Affairs & Corporate Reputation Manager Greece, Cyprus & Malta. Η εμπειρία της εκτείνεται και στην πλευρά των agencies Δημοσίων Σχέσεων, καθώς είχε πολυετή συνεργασία με την εταιρεία Civitas, ως Senior Consultant.