Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΕΘΙΑΓΕ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Στόχος είναι η καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και η διατύπωση προτάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης του σχεδίου αποκατάστασης των δύο μεταλλευτικών περιοχών και της ενίσχυσης της τοπικής βιοποικιλότητας από την εταιρεία.

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αξιολογήσει την υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, θα εκτιμήσει την κατάσταση σε σύγκριση με άλλες περιοχές, χωρίς μεταλλευτική δραστηριότητα και θα προτείνει τρόπους για την αύξηση του αριθμού και της αφθονίας των ειδών στην περιοχή των λατομείων. Επίσης θα κάνουν προτάσεις για την προστασία σπάνιων ή απειλούμενων ειδών.