Δημιουργία νέας ιστοσελίδας
Η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου στην Κρήτη παρουσιάστηκε λίγες ημέρες πριν την φετινή παγκόσμια ημέρα τουρισμού, ως ένα ψηφιακό εργαλείο για την προσέλκυση επισκεπτών από όλο τον κόσμο.

Η ομάδα του AG Design Agency που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου μελέτησε τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών, παράλληλα με το τι έχει να προσφέρει ο τόπος, διαμορφώνοντας στη συνέχεια τις ενότητες πληροφορίας και το user experience. Σε συνεργασία με την ομάδα του Δήμου εκπόνησε μια προμελέτη, ώστε να στοχεύσει πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των επισκεπτών. «Οι θεματικές ενότητες κρίναμε σκόπιμο να είναι ξεκάθαρες και περιεκτικές. Να επιλέγει εύκολα ο χρήστης βάσει δυο βασικών κριτηρίων: της εμπειρίας που θέλει να βιώσει και του προορισμού που προτίθεται να εξερευνήσει», εξηγεί ο Αλέξανδρος Γαβριλάκης, lead designer και υπεύθυνος του έργου.