Η Α. Σιώκου στα νέα της διευρυμένα καθήκοντα θα είναι υπεύθυνη εκτός από την Ελλάδα και για τις χώρες του SEE Cluster (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Σλοβενία και Κροατία).