Χορηγός εκδήλωσης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 150 και πλέον μαθητές της Γ’ Λυκείου και φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τα Διευθυντικά Στελέχη μέλη της Επιτροπής Ηγεσίας για τις εξελίξεις και ευκαιρίες του μέλλοντος. O Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Δ. Σαρακάκης, τόνισε: «Η πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων συμβάλλει στη δημιουργία μίας ανοικτής γραμμής επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και της νέας γενιάς στελεχών, απαντώντας στους προβληματισμούς τους και στις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν με την είσοδο τους στην αγορά εργασίας».