Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Olympic Air

Στο διάστημα των επόμενων 6-14 μηνών που ακολουθούν από την εξαγορά, οι συνέργειες που προκύπτουν οδηγούν σε έναν ενισχυμένο στόλο, σε άμεση επέκταση του δικτύου και ενίσχυση της συνδεσιμότητας εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε μείωση κόστους από την ενοποίηση διοικητικών υπηρεσιών, ύψους έως και 35 εκ. ευρώ ετησίως. Στόχος και δέσμευση της εταιρείας είναι να μετακυλήσει τα οφέλη στους επιβάτες με ακόμα πιο ανταγωνιστικούς ναύλους, ενίσχυση προνομίων για τους πιστούς πελάτες και διεύρυνση δικτύου. Έχει ήδη ανακοινωθεί η διάθεση δύο νέων κατηγοριών ναύλων στην οικονομική θέση, πρωτοβουλίες για τη στήριξη του Δικτύου Γραμμών Δημόσιας Υπηρεσίας της Olympic Air, ενώ ανακοινώθηκε και η προσθήκη 15 νέων προορισμών από την Αθήνα, ανεβάζοντας συνολικά τους προορισμούς εξωτερικού σε 47. Ο Αντιπρόεδρος της Aegean Ευτύχιος Βασιλάκης τόνισε: «Δημιουργούνται οι βάσεις για έναν ισχυρότερο αερομεταφορέα, που θα μπορεί να σταθεί στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι η Aegean και η Olympic Air να πρωταγωνιστήσουν στις αλλαγές που επέρχονται στην τουριστική αγορά».