Ολοκληρώθηκε το σχετικό spec

Σημαντικό σκέλος της νέας επικοινωνίας είναι και οι αγορές του εξωτερικού, οι οποίες θα καλύπτονται από το διεθνές δίκτυο του Ομίλου. Επίσης, στο roster της αεροπορικής εντάσσεται πλέον και η The Newtons Laboratory, η οποία ανέλαβε το κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Πιστότητας.