Διοργανώνοντας σεμινάρια για νέους με θέμα την αγορά εργασίας

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, η Nestle δεσμεύθηκε να δημιουργήσει 20.000 ευκαιρίες απασχόλησης για νέους έως 30 ετών την τριετία 2014-2016 στην Ευρώπη, να τους στηρίξει με συμβουλευτική καριέρας και να ενεργοποιήσει το δίκτυο των συνεργατών της για να δημιουργήσει μια «Συμμαχία για τη Νέα Γενιά» (Alliance for YOUth). Η Adecco, ως μακροχρόνιος συνεργάτης της Nestle, ανέλαβε να υποστηρίξει για ακόμα μία φορά τον θεσμό διοργανώνοντας, από κοινού με τη Nestle, σεμινάρια που έλαβαν χώρα σε τρία ελληνικά πανεπιστήμια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα σεμινάρια είχαν στόχο να συμβάλουν στην καθοδήγηση των νέων φοιτητών αναφορικά με την αγορά εργασίας και τις σωστές επαγγελματικές τους κινήσεις.