Νέα υπηρεσία αξιολόγησης ανθρώπων

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, η Adecco προσφέρει στις εταιρείες-πελάτες της την πλέον εξελιγμένη και αξιόπιστη διαδικασία αξιολόγησης ανθρώπων με σκοπό την πρόσληψη, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, τον έγκαιρο εντοπισμό των ταλέντων ή και την απομάκρυνση από έναν οργανισμό. «Με την Υπηρεσία Adecco Assessment Solutions προσαρμόζουμε τις διεθνείς πρακτικές, την μεθοδολογία και την πολύχρονη εμπειρία του ομίλου ακριβώς στις ανάγκες, τους στόχους και τις αξίες της εταιρείας-πελάτη μας. Με πιστοποιημένα εργαλεία και ειδικά εκπαιδευμένους στο εξωτερικό Συμβούλους, μπορούμε να εγγυηθούμε τη διενέργεια επιτυχημένων και αποτελεσματικών Κέντρων Αξιολόγησης, διασφαλίζοντας στο ακέραιο τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Γενικός Διευθυντής της Adecco Ελλάδας.