Μετά τη θετική πορεία που διαγράφει στην Κύπρο

Μέσω του εργαλείου integrated agency management, οι εταιρείες επικοινωνίας μπορούν να ενοποιήσουν όλη τη ροή της δουλειάς τους σε μία πλατφόρμα, καθιστώντας εύκολη και γρήγορη την αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας και δεδομένων. Η δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με την Ad-In-One, ενισχύει την αποδοτικότητα και κερδοφορία των εταιρειών. Εκτός από τη νέα συνεργασία με την Gnomi Communication Consultants, η Ad-In-One έχει ήδη εγκαταστήσει το σύστημα στην Delema McCann στην Κύπρο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και σύμφωνα με τον Libor Cerny, Managing Director της Ad-In-One Ευρώπης, η εδραίωση στην Κύπρο μπορεί να λειτουργήσει ως «εισιτήριο» και για την ελληνική αγορά: «Κλειδί για την είσοδο σε νέες αγορές, είναι για εμάς πάντα ο πρώτος πελάτης και το θετικό word of mouth που προκύπτει από την ίδια τη δουλειά μας».