Τις #investEU και #yourEUright.

Οι ομάδες της Action Global Communications σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο τμήμα του ομίλου, Action Public Sector, ολοκλήρωσαν πρόσφατα με επιτυχία τη δεύτερη φάση της καμπάνιας #investEU και την καμπάνια #yourEUright, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Για την προώθηση του προγράμματος #investEU, οι ομάδες της Action Global εργάστηκαν από το 2017 με στόχο την επικοινωνία των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αντίκτυπού τους στην καθημερινότητα των ανθρώπων, μέσω της παρουσίασης αληθινών success stories από έργα που έλαβαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε κάθε χώρα.

Για την καμπάνια «Έχεις δίκιο» (#YourEUright), οι ομάδες της Action Global ανέλαβαν τη δημιουργία επικοινωνιακής στρατηγικής και την υλοποίηση του προγράμματος σε Ελλάδα και Κύπρο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 έως τις αρχές του 2020. Μεταξύ των δράσεων που υλοποιήθηκαν ήταν συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, δημιουργία περιεχομένου σε συνεργασία με influencers, υπηρεσίες γραφείου Τύπου και social media.