Το πρόγραμμα «Θάλλω» στηρίζει η ACS, με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης ηλικιωμένων που ζουν εντός γηροκομείων. Από το 2021, οπότε ξεκίνησε το πρόγραμμα, η εταιρεία έχει αναλάβει δωρεάν τις αποστολές εξοπλισμού σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία σε 22 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο της δράσης «Εβδομαδιαίες ψυχαγωγικές συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης σε μη κερδοσκοπικές δομές φροντίδας ηλικιωμένων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας» του προγράμματος.

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε δομής, αποστέλλεται εξοπλισμός, όπως laptop/tablet, εξωτερικά μικρόφωνα/ηχεία, ακουστικά, καλώδια HDMI, ενισχυτές σήματος WiFi, καθώς και το βιβλίο «365 μέρες κοντά στην τρίτη ηλικία».

Από τις σχετικές αποστολές ωφελούνται κάθε εβδομάδα περίπου 800 άνθρωποι που διαμένουν στις δομές, με μέση ηλικία που ξεπερνά τα 80 έτη, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, περίπου το 85% των φιλοξενούμενων κάθε δομής, ζει με κάποια μορφή άνοιας.