Αύριο, Σάββατο 24 Ιουνίου
Η ΑΧΑ είναι υποστηρικτής του Impact Journalism Day, το Σάββατο 24 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, 60 κοινωνικές επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν τις εμπνευσμένες ιστορίες τους (#StoryOfChange) προς 100 εκατομμύρια αναγνώστες μέσα από 50 εφημερίδες.

Οι ιστορίες αφορούν σε θέματα υγείας και ασφάλειας, κοινωνίας, σίτισης και γεωργίας, οικονομίας, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, ενέργειας, διαχείρισης υδάτων, εργασίας, βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος. Η Impact Journalism Day, ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι ο όμιλος ΑΧΑ, αποτελεί πρωτοβουλία της Sparknews. Η ΑΧΑ θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και θα δημοσιεύει επιλεγμένες ιστορίες από αυτές που θα δημοσιευθούν στις 24 Ιουνίου 2017, μέχρι το τέλος του έτους.