Η συνεισφορά της ΑΧΑ θα συμβάλει στην παροχή νερού, φαγητού, υπνόσακων, ειδών ατομικής υγιεινής, υπηρεσιών υγείας και νομικής εκπροσώπησης, με προτεραιότητα σε παιδιά –μεταξύ των οποίων και ασυνόδευτα– γυναίκες και άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες. Ο Όμιλος της AXA έχει αναλάβει παγκόσμια πρωτοβουλία για την υποστήριξη των προσφύγων και ανάμεσα στις χώρες που επελέγησαν για να δοθούν πόροι ήταν και η Ελλάδα.