Πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΣΕΒ

Εκεί έγινε παρουσίαση του Σχεδίου από τους προσκεκλημένους φορείς, οι συμμετέχουσες εταιρείες παρουσίασαν τις προτάσεις τους επί του Σχεδίου, ενώ πραγματοποιήθηκε και συζήτηση σε Στρογγυλό Τραπέζι. Από πλευράς ΑΧΑ συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ερρίκος Μοάτσος, ο οποίος ανέφερε: «Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας, καταθέτουμε την άποψη πως βασική προσθήκη στην εφαρμογή της στρατηγικής, θα πρέπει να είναι η στόχευση στην πρόληψη των κινδύνων και όχι μόνο στην ανακούφιση ήδη υπαρχόντων προβλημάτων». Η διαβούλευση έλαβε χώρα στα γραφεία του ΣΕΒ στην Αθήνα.